វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ ​ប៊ូ​ ​សុ​ភា​ព
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ ​ប៊ូ​ ​សុ​ភា​ព

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ ​ប៊ូ​ ​សុ​ភា​ព:​ ជា​អ្ន​ក​ឯ​ក​ទេ​ស​ជំ​នា​ញ​លើ​កា​វះ​កា​ត់​ជ​ម្ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​​និ​ង​វះ​កា​ត់​ទូ​ទៅ​ ​ប​ញ្ច​ប់​កា​រ​សិ​ក្សា​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ DES។ ​លោ​ក​មា​ន​ប​ទ​ពិ​សោ​ធ​ន៏​៣​ឆ្នាំ​ទៅ​លើ​កា​រ​វះ​កា​ត់​ដោ​យ​ប្រើ​ម៉ា​ស៊ី​ ន​ថ​ត​ ​កា​រ​វះ​ដោ​យ​ចោះ​រ​ន្ធ​ ​និ​ង​ជ​ម្ងឺ​ម​ហា​រី​ក​ ​និ​ង​ជ​ម្ងឺ​ទូ​ទៅ​ ​ហើ​យ​លោ​ក​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ផ្នែ​ក​ជ​ម្ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​រ​ យ​:​ពេ​ល​ ២ឆ្នាំ​ ​នៅ​ក្នុ​ង​ប្រ​ទេ​ស​បា​រាំ​ង​។

វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ិន តូផុត
វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ិន តូផុត

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ិន តូផុត :ជា​វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ត​ឆ្អឹ​ង​បា​ក់​ ​និ​ង​វះ​កា​ត់​ដៃ​ ​ដែ​ល​មា​ន​ប​ទ​ពិ​សោ​ធ​ន៍​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​កា​រ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ជា​ង​១​២​ឆ្នាំ​ ​ទៅ​លើ​រ​បួ​ស​ ​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ផ្សេ​ង​ៗ​ ​វះ​កា​ត់​ឆ្អឹ​ង​បា​ក់​ ​និ​ង​ដៃ​ ​ហើ​យ​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​រ​យះ​ពេ​ល​ ១​១​ឆ្នាំ​នៅ​ S​H​C​H ​ដោ​យ​បុ​គ្គ​លិ​ក​ ​និ​ង​អ្ន​ក​ស្ម័​គ្រ​ចិ​ត្ត​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​ដែ​ល​មា​ន​ជំ​នា​ញ​ ​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ត​ឆ្អឹ​ង​បា​ក់​។​ ​លោ​ក​បា​ន​ប​ន្ត​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​នៅ​ ​ម​ន្ទី​រ​ពេ​ទ្យ​នៃ​សា​ក​ល​វិ​ទ្យា​ ​ល័​យ​ ​Soon Chun Hyang ប្រ​ទេ​ស​កូ​រ៉េ​។​

វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ព្រាប ឡី
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ព្រាប ឡី

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ព្រាប ឡី  : ​ជា​ប្រ​ធា​ន​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ទូ​ទៅ​ ​ដែ​ល​មា​ន​ប​ទ​ពិ​សោ​ធ​ន៏​ជា​ង​១​៥​ឆ្នាំ​លើ​ ​កា​រ​វះ​កា​ត់​ជ​ម្ងឺ​ទូ​ទៅ​ ​វះ​កា​ត់​ពោះ​ ​វះ​កា​ត់​ជ​ម្ងឺ​ព​ក​ក​ ​ជ​ម្ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​ ​និ​ង​ ​រោ​គ​ស្រ្តី​ ​ហើ​យ​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​រ​យ​:​ ​ពេ​ល​១​ឆ្នាំ​លើ​ផ្នែ​ក​កា​រ​វះ​កា​ត់​ពោះ​ ​និ​ង​កា​រ​វះ​ដោ​យ​ចោះ​រ​ន្ធ​ ​និ​ង​ប្រើ​ម៉ា​ស៊ី​ន​ថ​ត​​​នៅ​ម​ន្ទី​រ​ពេ​ទ្យ​នៃ​សា​ក​ល​វិ​ទ្យា​ ​ល័​យ​ ​S​o​on Chun Hyang ​ប្រ​ទេ​ស​កូ​រ៉េ​។​