មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក

បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវគុណភាព,មេត្តាករុណា,ការថែទាំសុខភាពមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកជំងឺតាមរយៈជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនិងដើម្បីបរិច្ចាគបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងការគាំទ្របេសកកម្មដល់ជនក្រីក្រ។

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តនៃក្ដីសង្ឃឹមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក(អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក)ជាអង្គការដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការដែលមានគុណភាព,ថែទាំសុខភាពដំបូងដែលមានតំលៃសមរម្យខណៈពេលការបង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម។មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក(HMC)ការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពអាទិភាព,និរន្តរភាពដើម្បីធានាថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញនិងការចែកចាយនៃការថែទាំសុខភាពដល់ជនក្រីក្រនៅមន្ទីរពេទ្យសីហនុ។ ប្រតិបត្តិការនៃគ្លីនិករបស់យើងអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៅ HMC ត្រូវបានហ្វឹកហ្វឺននៅក្រោមស្ដង់ដារយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុនិងការគាំទ្រនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវេជ្ជសាស្រ្ត អន្តរជាតិ។ពួកយើងជំរុញថ្នាំបង្ការ,ធានាបាននូវគុណភាពខ្ពស់បទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ(Radiology)។

ការវិនិច្ឆ័យរក្សាកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តមានភាពត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ថ្នាំដែលសមស្របនិងមានសុវត្ថិភាពដោយមិនមាននៅលើវេជ្ជបញ្ជា។

 

ដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពនៅមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក,អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មថែទាំដែលមានគុណភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រីក្រតាមរយៈការងាររបស់មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងទី 3 នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ:

CMC

( រោគវិនិច្ឆ័យ និងការ វះកាត់ )

ម៉ោងធ្វើការ:ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង៧:០០ព្រឹកដល់៧:០០ល្ងាចចុងសប្ដាហ៍ម៉ោង៧:៣០ព្រឹកដល់ម៉ោង៤:៣០ល្ងាច

លេខ ទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥) ២៣ ៩៨៦ ៦០៩ 

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៣០៦ដល់ ៣១២ ផ្លូវលេខ ១២៨( កម្ពុជាក្រោម )សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ សហគមន៍ ( CMC) បានចាប់ផ្តើម នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងមានទីតាំងស្ថិត នៅផ្ទះលេខ ៣០៦ដល់ ៣១២ផ្លូវលេខ ១២៨( កម្ពុជាក្រោម ) សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា ។ មានបើកចាប់ពី ម៉ោង ៧:០០ព្រឹកដល់ ៧:០០ល្ងាច ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និង ពីថ្ងៃសៅរ៍ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យពី ម៉ោង ៧:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៣០ល្ងាច ។ ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៨៦ ៦០៩ សេវារួមបញ្ចូលទាំងការថែទាំសុខភាព, រួមទាំង មណ្ឌលវិនិច្ឆ័យរោគ(Diagnostic Center) និង មណ្ឌលវះកាត់(surgical Center) មួយដែលបើក ២៤ ម៉ោង។ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ សហគមន៍ (CMC) មានជំនាញផ្នែក ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ,និងការថែទាំរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម, ជំងឺលើសឈាម,និងជំងឺ ទីរ៉ូអ៊ីត។ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ សហគមន៍ (CMC)ថែមទាំងមានមណ្ឌល ថ្មីមួយ មាន ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ(Diagnostic) ដែលមាននៅចុងឆ្នាំ2010របស់GE,ដូចជាCTស្កេន,ម៉ាស៊ីនថតអេកូដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងថតកាំរស្មីអ៊ិចផងដែរ។ cmc_map

 

EMC

( គ្លីនិក កុមារ និង ស្ត្រី)

ម៉ោងធ្វើការ : ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង៥:០០ល្ងាច

លេខទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥) ២៣ ៩០០ ៤៥១/១៧ ៤៩០ ៦៥០

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ១៨ , ផ្លូវលេខ ២២៨, សង្កាត់ចតុមុខ , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ ស្ថានទូត ( EMC ) បានចាប់ផ្តើម ផ្តល់សេវាកម្ម ក្នុងឆ្នាំ 2011 និង មានទីតាំងស្ថិត ផ្ទះលេខ18 , ផ្លូវលេខ២២៨, សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌ ដូនពេញ។ ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥:០០ល្ងាច។ ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩០០ ៤៥១/០១៧ ៤៩០ ៦៥០, មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ ស្ថានទូត (EMC) មានទាំង មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដទូទៅ, គ្លីនិក កុមារ និងគ្លីនិក សុខភាពរបស់ស្ត្រី ដោយឡែកៗ។

emc_map

PMC small

ម៉ោងធ្វើការ : ២៤ ម៉ោង ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្ដាហ៍

លេខទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ៧២២

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៦៤៦ ដល់ ៦៤៧ , មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ ពោធិ៍ចិនតុង (PMC) បានបើកនៅក្នុង ឆ្នាំ ២០០៧ ហើយ មានទីតាំងស្ថិត នៅផ្ទះលេខ ៦៤៦ ដល់ ៦៤៧ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ។ ធ្វើការ ២៤ ម៉ោង / ៧ ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្ដាហ៍។ ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៩០ ៧២២ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ ពោធិ៍ចិនតុង (PMC) មានទាំងការផ្ដល់សេវាពិគ្រោះជម្ងឺទូទៅ និង ការផ្តល់សេវា សម្រាក ព្យាបាល, មានគ្រែ មន្ទីរពេទ្យអាចរកបាន និងមានផ្នែកវះកាត់។

pmc_map