អបអរសាទរ ខួប១០ឆ្នាំ

អបអរសាទរ ខួប១០ឆ្នាំ

   ដើម្បីអបអរសាទរខួប ១០ឆ្នាំ នៃការបើកដំណើរ​ការ​មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត ពោធិ៍ចិនតុង នៃអង្គការហូបវើលវ៉ាយ (HOPE worldwide) យើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ពិសេស លើការពិនិត្យសុខភាពជាកញ្ចប់ ។     ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាព ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧...

កម្មវិធីបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស “គ្រូពេទ្យកុមារ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកល”

កម្មវិធីបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស “គ្រូពេទ្យកុមារ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកល”

ក្នុង ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧នេះ លោកវេជ្ជ. សេង សាម៉ន បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​​​ក្នុង​កម្មវិធី “គ្រូពេទ្យកុមារ និង ភាពជាអ្នកដឹននាំសកល” នៅសាលា HARVARD Medical School ២០១៧ និង ២០១៨ ។...

ការបរិច្ចាគរទេះរុញ

ការបរិច្ចាគរទេះរុញ

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក សូមថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់ PVI-Australian Aid in SE Asia ដែលបានឧបត្ថម្ភនូវរទេះរុញចំនួន ១៣គ្រឿង ដើម្បីជួយសម្រាល នូវការលំបាកផ្សេងៗរបស់អ្នកជម្ងឺ នៅមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដយើងខ្ញុំ ។