កម្មវិធីបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស “គ្រូពេទ្យកុមារ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកល”

កម្មវិធីបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស “គ្រូពេទ្យកុមារ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកល”

ក្នុង ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧នេះ លោកវេជ្ជ. សេង សាម៉ន បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​​​ក្នុង​កម្មវិធី “គ្រូពេទ្យកុមារ និង ភាពជាអ្នកដឹននាំសកល” នៅសាលា HARVARD Medical School ២០១៧ និង ២០១៨ ។...

ការបរិច្ចាគរទេះរុញ

ការបរិច្ចាគរទេះរុញ

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល PVI-Australian Aid in SE Asia ដែលបានឧបត្ថម្ភនូវរទេះរុញចំនួន ១៣គ្រឿង ដើម្បីជួយសម្រាល នូវការលំបាកផ្សេងៗរបស់អ្នកជម្ងឺ នៅមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដយើងខ្ញុំ ។

អបអរ ទិវាជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក

អបអរ ទិវាជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក

ដើម្បី អបអរ “ទិវាជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក” ដែលត្រូវបានប្រារព្ធ ឡើងជាសកលនៅរៀងរាល់ ថ្ងៃទី 14 វិច្ឆិកា មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ ក្ដីសង្ឃឹម ពិភពលោក និង មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹម បាន ចូលរួមរៀបចំ “ទិវាជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមពិភពលោក” នៅថ្ងៃទី ០៨...