វេជ្ជបណ្ឌិត តាន់ គីមមេង
វេជ្ជបណ្ឌិត តាន់ គីមមេង

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោកសាស្រ្ដាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត តាន់ គីមមេង បានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល នៅប្រទេសកម្ពុជា។លោកបានបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ មណ្ឌល​នៃ​ក្ដី​សង្ឃឹម តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៩៦ ខណៈពេលដែលលោក ជាថ្នាក់ដឹកនាំ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដ រយៈពេល ២ឆ្នាំនៅទីនោះ មុនពេលមណ្ឌល​វេជ្ជ​សាស្រ្ដពោធិ៍តុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកសាស្រ្ដចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត តាន់ គីមមេង ជា នាយកប្រតិបត្តិនៅមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ ក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក ។  

វេជ្ជបណ្ឌិត សៅ ស៊ីរ៉ា
វេជ្ជបណ្ឌិត សៅ ស៊ីរ៉ា

                                      ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត សៅ ស៊ីរ៉ា លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតជា អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​ជម្ងឺ​ក្រពះ​ និង ពោះវៀន លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ទីក្រុងម៉ូស្គូ នៅក្នុងឆ្នាំ 1988 ហើយលោកស្រី បាន​បញ្ចប់ការសិក្សានៅ មហាវិទ្យាល័យ...

វេជ្ជបណ្ឌិត ឃុន រិទ្ធីយ៉ា
វេជ្ជបណ្ឌិត ឃុន រិទ្ធីយ៉ា

                                     ប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោកសាស្រ្ដាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ឃុន​ រិទ្ធិយ៉ា  ជា​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​បុគ្គ​លិក​វេជ្ជសាស្រ្ដ លោកមានជំនាញក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺសន្លាក់ ហើយ​លោកបម្រើការងារនៅ មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ មណ្ឌល​នៃ​ក្ដីសង្ឃឹម តាំង​ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ មកម៉្លេះ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៩ លោក​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា...

វេជ្ជបណ្ឌិត សួ សែ
វេជ្ជបណ្ឌិត សួ សែ

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោក វេជ្ជបណ្ឌិត សួ សែ ជាវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រប់គ្រង់ការអប់រំវេជ្ជសាស្រ្ដ លោក​បាន​​បម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹម តាំងពីឆ្នាំ      ១៩​៩​៧​​ មកម៉្លេះ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ សញ្ញាប័ត្រ​វេជ្ជបណ្ឌិត នៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាល នៅប្រទេសកម្ពុជា ។ សព្វថ្ងៃនេះលោកមានជំនាញក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺ ក្រពះ ពោះវៀន ជម្ងឺរលាក​ថ្លើម រួមទាំងការព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ  ។

វេជ្ជបណ្ឌិត សាន់ឌី
វេជ្ជបណ្ឌិត សាន់ឌី

ជីវៈប្រវត្តិសង្ខេប លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ឹង សាន់ឌី ជាគ្រូពេទ្យពិគ្រោះយោបល់ផ្នែក វិទ្យុ​សាស្រ្ដ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ដ​វេជ្ជសាស្រ្ដក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ និង ជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែក វិទ្យុ​សាស្រ្ដ​ និង រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ដ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ លោកបាន​បម្រើ​ការ​ងារ​​នៅ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោកអស់រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ហើយ មុនពេលលោកបម្រើការងារនៅ មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ នៃ​ក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅ គ្លីនិកបូលី ផ្នែក រោគវិនិច្ឆ័យវិទ្យុសាស្រ្ដ និង រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ដ ។

វេជ្ជបណ្ឌិត លីម ដាលី
វេជ្ជបណ្ឌិត លីម ដាលី

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត លឹម​ ដាលី ជាប្រធានគ្រប់គ្រងសាខា មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ សា្ថនទូត ។ លោកស្រីបានបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ មណ្ឌល​នៃក្ដី​សង្ឃឹម តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥​ មកម៉្លេះ ។ នៅឆ្នាំ២០០៤ លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ដ ថៃប៊ិញ ប្រទេសវៀតណាម ហើយ​ឥឡូវ​នេះលោកស្រីមានជំនាញក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ស វឌ្ឍនា
វេជ្ជបណ្ឌិត ស វឌ្ឍនា

                            ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ស វឌ្ឍនា  ប្រធានផ្នែក បច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ លោក​បាន​​បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ នៅ​ឯ​សកល​វិទ្យាល័យ​ ប៉ារីស VI ហើយបាន បញ្ចប់ការសិក្សានៅ សាកល​វិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញនៅ ឆ្នាំ 1990 ផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ដ និង ពេទ្យ រូបភាពសិក្សាលើរូបភាពស្រ្ដី នៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល រាជធានីភ្នំពេញ។ ហើយលោកបាន បម្រើការងារនៅ មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ ​មណ្ឌល​នៃ​ក្ដីសង្ឃឹមរយះពេល 3...

វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ ​ប៊ូ​ ​សុ​ភា​ព
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ ​ប៊ូ​ ​សុ​ភា​ព

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ ​ប៊ូ​ ​សុ​ភា​ព:​ ជា​អ្ន​ក​ឯ​ក​ទេ​ស​ជំ​នា​ញ​លើ​កា​វះ​កា​ត់​ជ​ម្ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​​និ​ង​វះ​កា​ត់​ទូ​ទៅ​ ​ប​ញ្ច​ប់​កា​រ​សិ​ក្សា​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ DES។ ​លោ​ក​មា​ន​ប​ទ​ពិ​សោ​ធ​ន៏​៣​ឆ្នាំ​ទៅ​លើ​កា​រ​វះ​កា​ត់​ដោ​យ​ប្រើ​ម៉ា​ស៊ី​ ន​ថ​ត​ ​កា​រ​វះ​ដោ​យ​ចោះ​រ​ន្ធ​ ​និ​ង​ជ​ម្ងឺ​ម​ហា​រី​ក​ ​និ​ង​ជ​ម្ងឺ​ទូ​ទៅ​ ​ហើ​យ​លោ​ក​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ផ្នែ​ក​ជ​ម្ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​រ​ យ​:​ពេ​ល​ ២ឆ្នាំ​ ​នៅ​ក្នុ​ង​ប្រ​ទេ​ស​បា​រាំ​ង​។

វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ិន តូផុត
វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ិន តូផុត

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ិន តូផុត :ជា​វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ត​ឆ្អឹ​ង​បា​ក់​ ​និ​ង​វះ​កា​ត់​ដៃ​ ​ដែ​ល​មា​ន​ប​ទ​ពិ​សោ​ធ​ន៍​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​កា​រ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ជា​ង​១​២​ឆ្នាំ​ ​ទៅ​លើ​រ​បួ​ស​ ​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ផ្សេ​ង​ៗ​ ​វះ​កា​ត់​ឆ្អឹ​ង​បា​ក់​ ​និ​ង​ដៃ​ ​ហើ​យ​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​រ​យះ​ពេ​ល​ ១​១​ឆ្នាំ​នៅ​ S​H​C​H ​ដោ​យ​បុ​គ្គ​លិ​ក​ ​និ​ង​អ្ន​ក​ស្ម័​គ្រ​ចិ​ត្ត​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​ដែ​ល​មា​ន​ជំ​នា​ញ​ ​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ត​ឆ្អឹ​ង​បា​ក់​។​ ​លោ​ក​បា​ន​ប​ន្ត​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​នៅ​ ​ម​ន្ទី​រ​ពេ​ទ្យ​នៃ​សា​ក​ល​វិ​ទ្យា​ ​ល័​យ​ ​Soon Chun Hyang ប្រ​ទេ​ស​កូ​រ៉េ​។​

វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ព្រាប ឡី
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ព្រាប ឡី

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ព្រាប ឡី  : ​ជា​ប្រ​ធា​ន​ផ្នែ​ក​វះ​កា​ត់​ទូ​ទៅ​ ​ដែ​ល​មា​ន​ប​ទ​ពិ​សោ​ធ​ន៏​ជា​ង​១​៥​ឆ្នាំ​លើ​ ​កា​រ​វះ​កា​ត់​ជ​ម្ងឺ​ទូ​ទៅ​ ​វះ​កា​ត់​ពោះ​ ​វះ​កា​ត់​ជ​ម្ងឺ​ព​ក​ក​ ​ជ​ម្ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​ ​និ​ង​ ​រោ​គ​ស្រ្តី​ ​ហើ​យ​បា​ន​ចូ​ល​រួ​ម​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​រ​យ​:​ ​ពេ​ល​១​ឆ្នាំ​លើ​ផ្នែ​ក​កា​រ​វះ​កា​ត់​ពោះ​ ​និ​ង​កា​រ​វះ​ដោ​យ​ចោះ​រ​ន្ធ​ ​និ​ង​ប្រើ​ម៉ា​ស៊ី​ន​ថ​ត​​​នៅ​ម​ន្ទី​រ​ពេ​ទ្យ​នៃ​សា​ក​ល​វិ​ទ្យា​ ​ល័​យ​ ​S​o​on Chun Hyang ​ប្រ​ទេ​ស​កូ​រ៉េ​។​

វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ថៃ សុវាណ្ណារ៉ា
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត​​ថៃ សុវាណ្ណារ៉ា

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ថៃ សុវណ្ណារ៉ា :ជាអ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពស្រ្តី ជាមួយ និង បទពិសោធន៍ ៨ឆ្នាំ ជាអ្នកដឹកនាំ ឧសថស្ថាននៅក្នុងផ្នែកជម្ងឺឆ្លង នៅ SHCH។ លោកស្រី ក៏បានបញ្ចប់នូវបរិញ្ញាបត្យ រួមទាំង វេជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្រ្ត នៅសាកល វិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០១។ លោកស្រី មានបទពិសោធន៏បន្ថែមលើ អេកូសាស្រ្ត សេវាវិទ្យុសាស្រ្តទូទៅ antiretroviral therapy ស្រាវជ្រាវ STD/HIV និងចាត់ចែងបណ្តុះបណ្តាលឱសថការី។សព្វថ្ងៃ លោកស្រី បានការងារ ជា ប្រធានគ្រប់គ្រង គ្លីនិកស្រ្តី...

វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត សេង សាម៉ន
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត សេង សាម៉ន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន ជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជម្ងឺកុមារហើយ មានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងនាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងនៅ មន្ទីរ ពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹម និងបទពិសោធ2ឆ្នាំទៀត ជាមួយនឹងអង្គភាពរាលដាលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រកងនាវាចរអាមេរិក នៅភ្នំពេញ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាជំនួយការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌល នៃក្ដីសង្ឃឹម ហើយលោកមានបទ ពិសោធន៍ផ្សេងទៀតលើការព្យាបាល ថែ ទាំ សុខភាពនិងការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងវីរុសមេរោគអេដស៍។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាម៉នបានទទួលសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ 2006ពីសាកlវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិ   បាល។

វេជ្ជបណ្ឌិត មុិញ ផាណាវ៉ារីន
វេជ្ជបណ្ឌិត មុិញ ផាណាវ៉ារីន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត មុិញ ផាណាវ៉ារីន :ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបញ្ជប់ការសិក្សាលើផ្នែកឱសថទូទៅ មកពីសាកលវិទ្យា ល័យ Parisa Lumubu School of Medicine ប្រទេសរ៉ុស៊ី និងបានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកុសុម: ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់១៩៩៦។ បន្ទាប់ពីពេលនោះ លោកស្រីបានបំរើការនៅ មន្ទីពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឍឹម។ ជាមួយនិងការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម ជាមួយបុគ្គលលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត បានក្លាយជាអ្នកឯកទេសផ្នែកជម្ងឺទូទៅ និងបានត្រួសត្រាយនៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។ រហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រី មានបទពិសោធន៏ច្រើន ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទូទៅ ជាង២០ឆ្នាំនៅក្នុងជំនាញ របស់ខ្លួន។

វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ​ជិន​ សៅលី
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ​ជិន​ សៅលី

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ជិន សៅលី ជាវេជ្ជបណ្ឌិតមាន​បទ​ពិសោធន៍​១៦ឆ្នាំ​បម្រើ​ការងារ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹមខាងផ្នែក ប្រើថ្នាំសន្លប់ និង ​ថ្នាំស្ពឹក ។