វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ​ជិន​ សៅលី
វេ​ជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​ត ​ជិន​ សៅលី

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប វេជ្ជបណ្ឌិត ជិន សៅលី ជាវេជ្ជបណ្ឌិតមាន​បទ​ពិសោធន៍​១៦ឆ្នាំ​បម្រើ​ការងារ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹមខាងផ្នែក ប្រើថ្នាំសន្លប់ និង ​ថ្នាំស្ពឹក ។