ការចូលរួមសិក្ខាសាលានៅក្រៅប្រទេស

ការចូលរួមសិក្ខាសាលានៅក្រៅប្រទេស

14801033_1171007846278369_599711952_nនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា លោកវេជ្ជ. សេង សាម៉ន ផ្នែករោគកុមារ បាន អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ចំនួន ៦ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦  ដែលសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ជម្ងឺអាឡេកហ៊្សីុ និង ប្រព័ន្ធការពារ ក្នុងរាងកាយ កុមារ” ។

ដោយមានការរៀបចំ និង អញ្ជើញពីសមាគមន៍ គ្រូពេទ្យកុមារតំបន់អាស៊ី និងមានការចូលរួមប្រមាណ ១៥ ប្រទេស រួមជាមួយប្រទេស អូស្រ្ដាលី និង សហរដ្ឋអាមេរិច ផងដែរ ។

កម្មវិធីធ្វើឡើងនៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ២០១៦ ។