កម្មវិធី សប្បុរសធម៌​ Zumbathon

កម្មវិធី សប្បុរសធម៌​ Zumbathon

ms-phallin-join-zumbathon-2 ms-phallin-join-zumbathon-1

នៅថ្ងៃទី ៤ កញ្ញា កន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារ របស់មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម និង មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត ក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក បានចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ មួយដែលហៅថា “ការរាំចង្វាក់ Zumba”។
កម្មវិធីនេះ រៀបចំឡើងដោយ ក្រុមការងារសាលា Advance Learning Academy ក្នុងគោលបំណង រៃអង្គាស ប្រាក់ដែល ទទួលបាន ពីការ លក់ សំបុត្រចូលរួម មកឧបត្ថមជូន មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម ដើម្បីទ្រទ្រង់ការព្យាបាល ជម្ងឺមហារីកសុដន ជូនស្រ្តីក្រីក្រកម្ពុជា។