សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹង

EMC From monday to Sunday

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត ក្ដីសង្ឃឹមពិភពលោក សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ទាំងអស់ ដែលបាន ផ្ដល់ការគាំទ្រ ចំពោះសេវាកម្មពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជម្ងឺ របស់មណ្ឌល វេជ្ជសាស្រ្ដ យើងខ្ញុំ ។

មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដ ស្ថានទូតយើងខ្ញុំ សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់ អតិថិជន ទាំង អស់ឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះទៅ គ្លីនិក យើងខ្ញុំ នឹងទទួលពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជម្ងឺជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង៨:00ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:00ល្ងាច។