អបអរ ទិវានារី​អន្ដរជាតិ

អបអរ ទិវានារី​អន្ដរជាតិ

Picturer health check up

ហេតុអ្វីស្រ្តី គួរត្រួតពិនិត្យសុខភាពអោយបានទៀងទាត់?
តើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកសុដន់ និងមហារីកមាត់ស្បូន?
កាដូរពិសេស សំរាប់សុភាពនារី !!! គួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមួួយសុខភាព អ្នកនាង កញ្ញា ទាន់ពេលវេលា!
សូមទំនាក់ទំនង មកលេខទូរស័ព្ទ 017 490 650 សំរាប់ព័តមានបន្ថែម