កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន

IMG_1583

តើលោកអ្នកចង់ចូលរួម រាំជាមួយកម្មវិធីមនុស្សធម៌ ដើម្បីទ្រទ្រង់ការព្យាបាល ជម្ងឺមហារីកសុដន់ ដែររឺទេ?
សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីលើកកំពស់ការយល់ដឹង និងកាត់បន្ថយអត្រា ជម្ងឺមហារីក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង។
ជួបគ្នា ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការណ៌ កម្ពុជា កូរ៉េ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។
សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ដស្ថានទូត មានលក់សំបុត្រ ដើម្បីចូលរួម ក្នុងកម្មវិធី Zumbathon ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:០០ល្ងាច។
សូមចុចដំណរភ្ជាប់ខាងក្រោយដើម្បីទទួលពត៌មានលំអិត
https://www.facebook.com/events/541222772729301/
Zumbathon Charity Event Pink Party
For the first time ever, a Zumbathon charity event will be organized in Cambodia by Advance Learning Academy (ALA) in collaboration with Health Poverty…